Beste leden

Waar de vorige keer uitgelegd werd dat we voorzichtigheidshalve nog niet zouden starten met ons werkjaar in afwachting van betere en gezondere tijden, werd de Covid pandemie er alleen maar erger op. We kregen ondertussen van de gemeente Koksijde een nota met de melding dat zeker tot einde november alle gebouwen waar aan cultuurbeleving wordt gedaan zullen gesloten blijven. De dag daarop kregen alle verenigingen een brief met de melding dat de werking van de verenigingen verplicht wordt stilgelegd.
Ook tot einde november.... om te beginnen.
We kunnen dus niet veel nieuwtjes aankondigen en helemaal niet de voorbije vergaderingen bespreken, want die waren er niet...

De vergadering van 20 november is hierdoor dan ook afgelast.