DOEL VAN DE VERENIGING

Het bevorderen van film & video voor de amateur-cineast in verenigingsverband om zodoende tot betere resultaten te komen.
De vereniging tracht haar doel te bereiken door het organiseren en begeleiden tijdens de clubavonden,
die bestaan uit filmavonden met werk van de leden, werkavonden en cursussen.
De vereniging werkt vaak samen met andere videoclubs uit de omgeving.

DE WERKING
Elke DERDE vrijdag van de maand is er vanaf 19.30 uur clubavond. (uitgezonderd juli en augustus)

Dan worden er films vertoond en kunnen leden adviezen krijgen over allerlei zaken die met video te maken hebben.
Onderlinge uitwisseling van kennis op het gebied van video opnamen/montage is een gemeengoed in onze club.
Daarnaast zijn er "groepsprojecten”: drie of vier clubleden maken samen een film over een al dan niet tevoren bepaald onderwerp.
Deze films worden dan besproken en van (opbouwende) kritiek voorzien.
Wij ontvangen andere clubs, organiseren wedstrijden, clubfeesten en clubreizen.

De club organiseert regelmatig korte cursussen voor beginners of gevorderden.
Hierbij zijn ook niet-leden, tegen een vergoeding, welkom.
Hoewel wij geen behoefte hebben aan een felle competitie, houden wij een clubwedstrijd