Algemene Vergadering
Datum: 
vrijdag, 23 november, 2018 - 19:30

Zoals je in de nieuwsbrief hebt vernomen werd de vergadering een week verschoven
naar vrijdag 23 november. De zaal was niet vrij wegens een examen van de gemeente.

Als gebruikelijk eerst de algemene mededelingen.
Daar we vorige vergadering geen bestuursverkiezing hebben kunnen houden daar enkel
leden niet aanwezig waren zal het nieuwe bestuur op deze vergadering worden samengesteld.
Hopelijk is iedereen nu wel van de partij.

In het filmprogramma komen eerst de vertoning en bespreking van films die deelnemen
aan het clubfestival aan bod.
Hierna kunnen leden die ook nog beelden hebben deze laten bespreken.

Ook opnieuw een korte film gezien op het internet met een grote vernieuwende waarde.
Deze film zal besproken worden en er zal nagegaan worden hoe de maker dit voor elkaar
heeft gekregen.
Een zeer leerrijke oefening waar iedereen wat kan van opsteken.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes!