Komende activiteiten
vrijdag, 20 september, 2019 - 19:30

Algemene vergadering

vergadering van 20 september 2019

Het zal een blij weerzien zijn na een hele rustperiode.
Om iedereen te verwelkomen en het nieuwe filmseizoen goed te beginnen starten we met een
drink aangeboden door de club.
We beginnen dan met wat algemene mededelingen en wat napraten over het voorbije seizoen.
Ook vragen wij, zoals de statuten voorschrijven, nieuwe kandidaten voor het clubbestuur
de verkiezing zal dan plaats vinden op de oktober vergadering.
Koken kost geld, wij zullen de lidgelden dit jaar niet verhogen ondanks kleine verhogingen die
we zouden moeten toepassen.
Graag zo spoedig mogelijk uw betaling op rekening van de club : Argenta BE42 9730 7418 7654.